சுற்றுச்சூழலை கற்றுக்கொடுப்போமா?

பூமியில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வெப்பத்தின் அளவு அதிகரித்து வருகிறது. இயற்கை சீற்றங்களால் பேரழிவும் நிகழ்ந்து வருகிறது. இது மனித உயிர்களையும், பிற உயிர்களையும் கொன்று குவிக்கிறது. இதனால், வருங்கால சந்ததிகள் நிம்மதியாக,

View more

வவ்வால்கள்: கொசுக்களின் எதிரி… விவசாயிகளின் நண்பன்!

வவ்வால்கள் இரவில் மட்டுமே, அதுவும் இருளில் மட்டுமே உலவும் உயிரினமாகும். * வவ்வால்கள் பறக்கும் ஒரே பாலூட்டி உயிரினமாகும். அதாவது குட்டிபோட்டு பாலூட்டும் உயிரினங்களில் இது மட்டுமே பறக்கும் திறன் பெற்றுள்ளது. *

View more

ரமலானே வருக….. (அதிரை ஆசிரியரின் படைப்பு)

ரமலான் மாதம் வந்துவிட்டால் சுவர்க்கத்தின் வாசல்கள் திறக்கப்படுகின்றன,  நரகத்தின் வாசல்கள் அடைக்கப்படுகின்றன,  ஷைத்தான்கள் விலங்கிடப்படுகின்றனர் என்று ஹதீஸ்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. ரமலான் மாதம் அடைந்தும் பாவமன்னிப்பு பெறாதவர் நாசமடைட்டும் என்று வானவர் தலைவர் துஆ

View more